Em ấy là một người vô cùng đặc biệt đối với tôi khi mà em ấy đã kéo tôi từ vực thẳm để tôi có một cuộc sống tốt hơn. Từ ngày hôm ấy tôi đã biết được rằng em ấy chính là chân ái của đời mình. Một người mà tôi không thể nào có thể dừng lại được, dùng tất cả những gì mình có để giữ em lại bên mình. Với con cặc được tập luyện điều độ tôi có thể tự tin nói rằng mình có thể khiến lên đỉnh một cách phê pha nhất. Khi đưa vào bên trong tiếng rên của em bắt đầu cất lên vì nó quá kích thích cực phê luôn.