Nửa đêm chợt tỉnh giấc sao mà thấy nhớ anh quá chẳng thể ngủ lại được nữa. Nhấc điện thoại lên gọi ngay cho anh người yêu không biết anh còn thức không. May mắn là anh cũng đang còn thức chắc là cũng vì nhớ mình. Ngay lập tức mặc đồ vào rồi đi xuống nhà chờ anh qua đón. Cũng chỉ mất có vài phút là anh đã đến nơi rồi, chẳng chờ đợi gì nữa lên xe đi cùng anh. Trò chuyện vui vẻ với anh một lúc đã về đến nhà anh rồi. Vừa mở cửa phòng ra bước vào nhà anh đã ôm trầm lấy em mà hôn không ngừng rồi. Điều đó đã chứng tỏ rằng là thiếu nhau sẽ rất khó ngủ.